Vi får ofta frågan om det verkligen är lönsamt med solceller och svaret är självklart!

Förutom att det är en miljöinsats så är en investering i solceller även försvarbart ekonomiskt. I regel är återbetalningstiden på solceller mellan 6-12 år beroende på förutsättningarna och de val du gör. I dagsläget har priserna på solcellspaneler sjunkit så pass mycket de senaste åren att det nu inte förväntas sjunka mer utan skillnaden kommer i framtiden vara mycket liten och en investering kommer medföra en avkastning på ca 8-10 % per år. Väljer du att betala din anläggning direkt tjänar du på investeringen från dag 1 likaså om du väljer att lägga in investeringen i ditt bolån.

Solceller passar på i stort alla tak som finns. Rena takytor utan skugga riktade mot söder med en lutning runt 30 grader är optimalt. Men har du en sydvästlig eller sydostlig riktning går det lika bra att montera solceller, det man kan tappa är minimalt. Det betyder att en installation av solceller är lönsam även om de optimala förhållandena inte uppfylls.

Bygglov?

Förr var bygglov en stor fråga men det är den inte längre utan normalt krävs inte bygglov så länge solcellerna placeras direkt på taket och är i samma lutning som taket.

Följande principer går många kommuner efter:

  • Det behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus.
  • Sätter man solceller på en ställning på marken så krävs det bygglov.
  • Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver bygglov.

 

Installationen tar mellan 1-3 dagar på en normalstor villa. Har huset papptak kan monteringen blir lite dyrare då det drar med sig lite extra arbete men det är inget som hindrar att man monterar solceller även på ett papptak.

När solcellerna väl är på plats är de i princip underhållsfria. Det finns inga rörliga delar som måste underhållas eller kan gå sönder. Inget bränsle behöver tillföras och det skapas inga biprodukter i form av utsläpp, ljud eller lukter. Alla våra solpaneler har en effektgaranti på 25 år, och deras beräknade livslängd är 30 år. Vi har även upp till 25-års produktgaranti på solcellerna om du väljer premiumsortimenten från bla. REC och LG.